Nieuwsbericht
DSC_6576.JPG Image-1.png Image-2.png Image.png
 
Algemeen

Het clubhuis gaat voorzichtig weer open

Nieuws afbeelding 30-6-2020 het clubhuis gaat voorzichtig weer open en dit zijn de officiële richtlijnen welke wij moeten volgen :

 

 • Uitgangspunt is dat afspraken helder en hanteerbaar zijn voor alle horecaondernemers, medewerkers, gasten en leveranciers.
 • Medewerkers, gasten en leveranciers houden zich aan de richtlijnen van overheid en RIVM.
 • Ondernemers zijn verantwoordelijk dat de huisregels en de regels van het protocol worden nageleefd. Zij spreken gasten aan bij het niet naleven van de regels. Wanneer gasten de regels niet willen opvolgen en/of weigeren te vertrekken dan schakelt de ondernemer boa’s of andere handhavers in.
 • Uitgangspunt is een beheerste openstelling naar activiteiten en het voorkomen van (te) grote aantallen gasten.
 • Koninklijke Horeca Nederland, horeca ondernemers en overheid communiceren over de afspraken. Horecagelegenheden maken de afspraken zichtbaar:
   1. op de terrassen
   2. bij alle ingangen van de horecavestiging
   3. binnen de horecavestiging
   4. op website en social media

 

Algemene richtlijnen voor horecaondernemers:

1. Zorg dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden. Dat geldt zowel binnen als buiten. Dat geldt voor medewerkers, gasten, maar ook afhalers, bezorgers en leveranciers.

2. Handhaaf met deurbeleid en toezicht op naleving van de regels. Als de ondernemer niet aanwezig is, dan is de bedrijfsleider daarvoor eindverantwoordelijk.

3. Wees extra alert op de regels van sociale hygiëne (voor bedrijven met een Drank en Horecawet vergunning) in relatie tot waarborgen van de 1,5 meter.

4. Zorg voor maximale bedrijfshygiëne, vooral in de keuken, sanitaire voorzieningen en de pinterminals.

5. Reinig tafels, stoelen en menukaarten grondig als gasten het bedrijf hebben verlaten.

6. Instrueer de medewerkers over de hygiënische maatregelen (bv. handen wassen) die zij in acht moeten nemen, voorzie ze van hygiënische hulpmiddelen (bijvoorbeeld desinfecterende middelen en eventueel mondkapjes en handschoenen).

7. Als er updates komen op deze afspraken worden die zo snel mogelijk gecommuniceerd.

 

Algemene richtlijnen voor de medewerkers:

1. Als je verkouden bent of griepverschijnselen hebt; blijf thuis en kom niet werken.

2. Leg de hygiëneregels en de procedure rond uitserveren en afruimen aan de gasten uit bij het opnemen van de bestelling.

3. Houd 1,5 meter afstand, zowel in de ruimten waar alleen het horecapersoneel komt (bijvoorbeeld de keuken) als in de ruimten waar ook gasten komen.

4. Wijs zowel gasten als je collega’s er op als de regels niet na worden geleefd.

 

Algemene richtlijnen voor de gasten:

1. Houd 1,5 meter afstand tot andere gasten en de medewerkers. Maar:

a. aan een tafel mogen maximaal 2 personen of een gezamenlijke huishouding die uit meer personen bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten

b. aan de bar mogen maximaal 2 personen of een gezamenlijke huishouding die uit meer personen bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten.

2. Op het terras mag je alleen zitten, niet staan.

3. Blijf thuis als je verkouden bent of griepklachten hebt

4. Het horecabedrijf kan gasten weigeren bij vermoeden van verkoudheid- en/of griepklachten

5. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op

6. Was bij binnenkomst grondig je handen

7. Was na het toiletbezoek grondig je handen

8. Betaal contactloos (pin of mobiel)

9. Wanneer je je niet houdt aan de 1,5m regels van het horecabedrijf en/of de geldende 1,5m regels van de overheid dan kan de toegang tot het horecabedrijf worden ontzegd. Schade die het horecabedrijf lijdt door jouw handelen in strijd met die regels kan op jou worden verhaald.

Contact

Adres
Middellijn 3
3335 KC Zwijndrecht
078 - 6100208

Alleen op zaterdag en zondag te bereiken

Postadres
Postbus 347
3330 AH Zwijndrecht